Principai ir tikslai

PAGRINDINIAI VEIKLOS PRINCIPAI IR TIKSLAI
Interesų sritys

Skaidri reputacija ir patikimumas
Konstruktyvus ir efektyvus bendradarbiavimas                                                                                       Sėkmingos ilgalaikės viešosios ir privačios partnerystės įgyvendinimas, užtikrinant atvirą ir nuoseklų dialogą su viešojo sektoriaus partneriu
Pažangių sprendimų, pritaikytų ir kuriančių vertę konkrečiai bendruomenei, diegimas 
Pridėtinės vertės miestų gyventojams kūrimas                                                                                             Rezultatų dalinimasis su viešuoju partneriu                                                                                                 Ekspertų darbas siekiant aukščiausių rezultatų

Baseinų infrastruktūros kompleksai
Daugiafunkciai sporto kompleksai (arenos, stadionai, sporto centrai, sporto rūmai)
Kultūros infrastruktūros objektai (arenos, koncertų salės, estrados)
Kompleksinis miesto sporto infrastruktūros objektų valdymas
Kitų infrastruktūros projektų vystymas

Informacija apie narystę organizacijose

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Lietuvos plaukimo federacija